Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI:

Bu programın amacı öğrencilere evrensel bir bilim dalı olarak işletme ve orta düzey işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmaktır. İşletme programına aşağıda belirtilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları alanlarından mezun olanlar yerleşebilir: Ticaret Lisesi, Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret Liselerini alan ayrımı olmadığı dönemde bitirenler.

 KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI:

Programın temel amacı; tarım ve tarım dışı kooperatif ve üst örgütlerinde çalışabilecek ve kooperatifte karşılaştıkları mali, hukuki, ticari problemlere çözüm getirecek, hem kooperatif ortakları arasındaki ilişkileri hem de kooperatifin özel ve kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleyebilecek nitelikli ara eleman yetiştirmektir Hedef Devlet ve özel sektörün yanında üçüncü bir sektör olarak kabul edilen tarım ve tarım dışı kooperatif türlerini tanıtmak, uluslararası kooperatifçilik modellerini incelemek, evrensel kooperatifçilik ilkelerini gözeterek gelişimci ve yenilikçi bir anlayışla eğitim ve beceriye sahip olacak meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.